Bezpieczne płatności

Obsługa płatności online: 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU

PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy
Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399,

Kapitał zakładowy: 4.000.000 złotych w całości opłacony

Dostępne formy płatności:

Czas realizacji zamówienia:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Zwroty płatności:

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.