Nasza polityka prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich produktów, usług, treści, funkcjonalności, technologii lub funkcji, które oferujemy (łącznie „Usługi”).

Spis treści:

1. Kim jesteśmy?

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?

3. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat? RODO

4. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

5. Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych.

6. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

8. Udostępnianie Twoich danych osobowych.

9. Twoje prawa.

10. Twoja zgoda.

11. Nasz kontakt z Tobą.

12. Jak będziemy informowali Ciebie o zmianach w naszej Polityce Prywatności?1. Kim jesteśmy?
Przedsiębiorstwo Moja Terra Olivier Monpays, z siedzibą w Pieszkowice 5, 59-101 Polkowice, Polska, zarejestrowane jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 5020123151, REGON 521384371.

2. Jakie dane zbieramy na Twój temat?
Podczas rejestracji w celu korzystania ze świadczonych przez nas Usług możemy zbierać na Twój temat następujące informacje:

  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • numer telefonu komórkowego
  • adres 

3. Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat? RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO - zwanego dalej Rozporządzeniem), informujemy, że:

4. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych w zakresie świadczenia naszych usług jest przedsiębiorstwo Moja Terra , która jest działalnością gospodarczą świadczącą usługi na Twoją rzecz zgodnie z naszym Regulaminem (zwane dalej łącznie „MojaTerra”, „my”, „nas” lub „nasze”). Podmioty z grupy Moja Terra, o których mowa, są uważane za administratorów danych osobowych pozostających w związku z usługami, które świadczą na rynkach lokalnych.

5. Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, można kontaktować się poprzez e-mail: mojaterra.com@gmail.com lub telefonicznie: 796197158.

6. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Usługi naszego sklepu tj. kupna, sprzedaży, usługi wysyłkowej oraz potencjalnych zwrotów asortymentu i płatności. 

7. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej, do momentu zakończenia Usługi i przedawnienia roszczeń z tego tytułu. 

8. Udostępnianie Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wyżej wymienionych Usług. Administrator może udostępnić Twoje dane osobowe innym odbiorcom świadczącym usługi niezbędne do realizacji zamówienia tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską oraz usługi księgowe.

9. Twoje prawa.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - gdyż przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji Usługi naszego sklepu określonego w pkt 3,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon (dane kontaktowe w pkt 2 powyżej).

Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do administratora zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Administratora.

10. Twoja zgoda.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji Usług związanych z naszą działalnością gospodarczą.

11. Nasz kontakt z Tobą.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator będzie zawierał z Tobą niezbędny kontakt w celu realizacji Usług naszego sklepu oraz po wcześniejszym subskrybowaniu, informacji na temat nowości i wyprzedaży, potencjalnych kuponów i rabatów. 

12. Jak będziemy informowali Ciebie o zmianach w naszej Polityce Prywatności?

Będziemy Ciebie informować o zmianach w naszej Polityce prywatności poprzez e-mail.